Financial Calendar & AGM

Annual General Meetings

2020

The Annual General Meeting will take place on 25 August 2020 at 17.00 at Banevænget 13, 3460 Birkerød.

2019

Generalforsamling 2019
25. april 2019
Annual General Meeting 2019
25 April 2019
Indkaldelse

Vedtægter

Præsentation ved Generalforsamlingen

Forløb af generalforsamling (kun på engelsk)

Convening notice

Articles of Association

General Meeting Presentation

Course of Annual General Meeting

Finansielle rettigheder
Aktierne er udstedt i papirløs form gennem og registreret hos VP Securities A/S. Finansielle rettigheder udøves gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.
Financial rights
The shares have been issued in dematerialized form by and are registered with VP Securities A/S. Financial rights are exercised through VP Securities A/S. Rights over the shares shall be notified to VP Securities A/S in accordance with applicable rules.