Generalforsamling 2019

25. april 2019

Annual General Meeting 2019

25 April 2019

Indkaldelse

Vedtægter

Præsentation ved Generalforsamlingen

Forløb af generalforsamling (kun på engelsk)

Convening notice

Articles of Association

General Meeting Presentation

Course of Annual General Meeting

Finansielle rettigheder

Aktierne er udstedt i papirløs form gennem og registreret hos VP Securities A/S. Finansielle rettigheder udøves gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

Financial rights

The shares have been issued in dematerialized form by and are registered with VP Securities A/S. Financial rights are exercised through VP Securities A/S. Rights over the shares shall be notified to VP Securities A/S in accordance with applicable rules.