Generalforsamling 2019

25. april 2019

Annual General Meeting 2019

25 April 2019

Elektronisk tilmelding til generalforsamlingen
(indtast CPR-nummer eller CVR-nummer)

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme
(kræver log-on med NemID eller VP-ID)

Blanket til fuldmagt eller brevstemme

Indkaldelse

Vedtægter

Order admission card for the annual general meeting (enter Danish CPR number or CVR number)

Submit your proxy or postal vote electronically with NemID or VP-ID (NemID will only be compatible if you have a Danish CPR Number)

Proxy form or Postal vote

Convening notice

Articles of Association

Finansielle rettigheder

Aktierne er udstedt i papirløs form gennem og registreret hos VP Securities A/S. Finansielle rettigheder udøves gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.

Financial rights

The shares have been issued in dematerialized form by and are registered with VP Securities A/S. Financial rights are exercised through VP Securities A/S. Rights over the shares shall be notified to VP Securities A/S in accordance with applicable rules.